Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers van onze website (https://mijnlms.nl). Wanneer u deze website bezoekt kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken doordat u (a) gegevens invult in het contactformulier en (b) wij cookies opslaan over uw surfgedrag.

(a) Contactformulier
De gegevens die u hieronder invult slaan wij tijdelijk op met als doel de afspraak met u te plannen en voor te bereiden. Na een eventuele (annulering van een) afspraak verwijderen wij uw gegevens. De gegevens worden niet gedeeld met derden


(b) Cookies
Cookies slaan wij op met uw ip-adres waarmee wij het surfgedrag op de website monitoren. Het IP-adres leidt tot uw provider maar niet tot uw persoonsgegevens. Wij monitoren het surfgedrag met als enig doel onze website te verbeteren. Cookies worden maximaal een jaar bewaard.

Wie kunnen bij uw gegevens?
Uw gegevens die u invult zijn zichtbaar voor alle medewerkers van Online Academie BV. Zij zijn gebonden aan interne procedures die uw privacy borgen.

Worden mijn gegevens gedeeld?
Uw gegevens worden niet gedeeld.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op een server in Nederland door onze provider. Zij hebben een ISO27001 certificering dat met name gericht is op veiligheid van systemen en data. Wij maken periodiek een backup van alle opgeslagen gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

Wat gebeurt er in geval van een datalek?
In geval van een datalek nemen wij terstond maatregelen en stellen u op de hoogte zodra er een gerede twijfel is over een effectief datalek.

Kan ik mijn gegevens opvragen?
Ja, u kunt op verzoek een digitaal bestand ontvangen met de gegevens die u bij ons heeft vastgelegd conform wet- en regelgeving. U kunt zich richten tot info@online-academie.nl met een dergelijk verzoek. U ontvangt binnen 24 uur de gevraagde gegevens, mits in ons bezit.