Online Academie en Visma|Raet gaan
een samenwerkingsverband aan

Innovatief, ontwikkelings- en toekomstgericht...

Online Academie en Visma | Raet gaan een samenwerkingsverband aan door het koppelen van mijnLMS met het Youforce platform van Visma | Raet


Innovatief, ontwikkelings- en toekomstgericht. Gemeenschappelijke drijfveren van Online Academie en Visma|Raet. Met de integratie tussen de systemen van Online Academie en Visma|Raet worden organisatie-, en medewerkergegevens uit Youforce automatisch rechtstreeks gesynchroniseerd met mijnLMS. Dus geen onnodige dubbele informatie invoeren of bestandsuitwisseling, maar slimmer samenwerken met hetzelfde resultaat. De integratie voldoet aan de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt voor de uitwisseling van persoonsgegevens en er worden dus uitsluitend persoonsgegevens uitgewisseld die nodig zijn voor de leerdoeleinden van de medewerkers. Daarnaast zorgen de nieuwste technieken voor nóg betere waarborging van informatiebeveiliging. De samenwerking ontzorgt de werkgevers door het leveren van een integratie. Robuust, compliant en toekomstbestendig. Als onderdeel van het partnership zijn afspraken gemaakt over de monitoring, incidentmanagement en het technisch beheer. Hierdoor kan elke klant dus optimaal en onverstoord gebruikmaken van de geïntegreerde systemen.

https://www.vismaraet.nl/over-ons/nieuws/samenwerkingsverband-online-academie/


Over Visma|Raet

Met decennia ervaring in HR was Visma|Raet het eerste bedrijf dat HR-software in de cloud ontwikkelde en een volledig geïntegreerd aanbod van HR software en services bood. Elke dag maken 1,7 miljoen mensen gebruik van deze software om hun HR-zaken te regelen.